Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Quy định

16/06/2017, 06:27:43 PM

Bấm vào chi tiết để xem danh sách cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Chi tiết

16/05/2014, 05:09:18 PM

Kính gửi Quí anh/chị học viên. Lớp T7CN thường có nghỉ trưa, nay tạm ngưng việc nghỉ trưa để tìm giải pháp tốt hơn.

Với người lớn tuổi, phụ nữ mang thai có thể nghỉ trưa tạm tại phòng giáo viên.

Học viên là thanh niên xin vui lòng nghỉ trưa tại nơi khác cho đến khi có giải pháp phù hợp.

Chi tiết

01/05/2012, 08:39:30 PM

Qui định về việc dự thi, báo hoãn thi, và đăng kí thi lại

Chi tiết