Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch thi

12/06/2017, 01:34:54 PM

Các anh/chị có thể theo dõi lịch thi chi tiết như bên dưới hoặc xem trên web https://sites.google.com/s/0BxjVf2m-fbPQMm9fdkdUWmhFMEk/p/0B6bpNYX3sWzLd21pckZpZldYMWs/edit

Chi tiết

07/06/2017, 06:44:00 AM

Tuần này mình đang cao điểm xử lí nhiều vụ việc phục vụ sinh viên chính qui. Anh/chị học viên đi học, đi thi theo lịch:

1. Lớp tối 357: học bù môn thầy Danh tối ngày 14/07 chuyển qua phòng B.402

2. Lớp T7CN: Môn giao tiếp ứng xử sư phạm (cô Bích Hồng) học ngày 15 và 16/7 tại phòng B.201

Chi tiết

08/07/2014, 10:52:05 AM

Lịch thi của tất cả các lớp NVSP ở tất cả các địa điểm được cập nhật ở đây. Anh/chị muốn đăng kí thi khác với địa điểm mình học thì gửi email xin tham gia

Chi tiết