Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

06/07/2017, 05:38:17 PM

Lịch học của môn Sử dụng phương tiện kỹ thuật (mã 306) (bắt buộc) tối 357 sẽ học từ 22/08 đến 29/08. Các anh chị đăng nhập tài khoản để đăng ký môn học.

Chi tiết

07/06/2017, 06:44:00 AM

Tuần này mình đang cao điểm xử lí nhiều vụ việc phục vụ sinh viên chính qui. Anh/chị học viên đi học, đi thi theo lịch:

1. Lớp tối 357: học bù môn thầy Danh tối ngày 14/07 chuyển qua phòng B.402

2. Lớp T7CN: Môn giao tiếp ứng xử sư phạm (cô Bích Hồng) học ngày 15 và 16/7 tại phòng B.201

Chi tiết

16/05/2014, 05:09:18 PM

Kính gửi Quí anh/chị học viên. Lớp T7CN thường có nghỉ trưa, nay tạm ngưng việc nghỉ trưa để tìm giải pháp tốt hơn.

Với người lớn tuổi, phụ nữ mang thai có thể nghỉ trưa tạm tại phòng giáo viên.

Học viên là thanh niên xin vui lòng nghỉ trưa tại nơi khác cho đến khi có giải pháp phù hợp.

Chi tiết

16/02/2014, 10:11:17 AM

Bạn cần xem qua để biết thứ tự các môn cần học

Chi tiết

21/07/2012, 10:15:31 PM

Do server này không có khả năng lưu trữ và tải nhiều tài liệu, mình sẽ chuyển tài liệu lên trang box.com

Chi tiết