Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Chiêu sinh

14/07/2017, 03:36:33 PM

Thông tin khóa mới học viên vui lòng theo dõi theo trang web sau:

https://sites.google.com/hcmup.edu.vn/nvsp-giangvien/

Chi tiết

23/06/2017, 11:11:51 AM

Khóa 28 khai giảng tùy đối tượng học, học vào các tối thứ Hai, Tư, Sáu. Thời gian dự kiến bắt đầu khóa học vào tháng 7/2017.
Các anh/chị có thể xem chi tiết bên dưới.

Chi tiết

16/06/2017, 06:27:43 PM

Bấm vào chi tiết để xem danh sách cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Chi tiết

23/02/2014, 04:51:17 PM

Anh/chị không hỏi về việc chiêu sinh lớp NVSP phổ thông và các lớp khác. Lí do : chúng tôi chỉ phục vụ lớp NVSP Giảng viên.

Chi tiết