Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo NVSP

Không phục vụ chiêu sinh lớp NVSP Phổ thông
23/02/2014, 04:51:17 PM , Post by Systems Administrator
Anh/chị không hỏi về việc chiêu sinh lớp NVSP phổ thông và các lớp khác. Lí do : chúng tôi chỉ phục vụ lớp NVSP Giảng viên.