Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo NVSP

Môn Sử dụng phương tiện kỹ thuật (mã 306) tối 357
06/07/2017, 05:38:17 PM , Post by Systems Administrator
Lịch học của môn Sử dụng phương tiện kỹ thuật (mã 306) (bắt buộc) tối 357 sẽ học từ 22/08 đến 29/08. Các anh chị đăng nhập tài khoản để đăng ký môn học.