Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo NVSP

Lịch thi trong tháng 11 (cập nhật ngày 15/11/2017)
12/06/2017, 01:34:54 PM , Post by Systems Administrator
Các anh/chị có thể theo dõi lịch thi chi tiết như bên dưới hoặc xem trên web https://sites.google.com/s/0BxjVf2m-fbPQMm9fdkdUWmhFMEk/p/0B6bpNYX3sWzLd21pckZpZldYMWs/edit

Lịch thi trong tháng 11 (cập nhật ngày 15/11/2017)

Các anh/chị có thể theo dõi lịch thi chi tiết như bên dưới:

Lịch thi:

  • Lớp tối 246:

Thi môn Đánh giá (28.305.2) thầy Danh phụ trách thi lúc 18h ngày 22/11/2017 tại phòng C.713

------------------

Lớp hợp đồng:

1. Đại học quốc tế:

- Giáo dục đại học Thế giới và Việt nam (8h ngày 29/6 - thầy Liên) đã thi

- Lí luận dạy học đại học (9h30 ngày 29/9 - cô Hương) đã thi

- Đánh giá trong giáo dục đại học (13h00 ngày 29/6 - thầy Danh) đã thi

2. Đại học kiến trúc:

- Đánh giá trong giáo dục đại học (7h45 ngày 22/7 - thầy Danh) Phòng 601 và 602 (đã thi)

- Lí luận dạy học đại học (9h00 ngày 22/7 - cô Hương) Phòng 602 (đã thi)

3. Bệnh viện 175:

- Lí luận dạy học đại học (13h30 ngày 24/8 - cô Hương)

- Đánh giá trong giáo dục đại học(15h00 ngày 24/8 - thầy Qua)

-------------------

Các lớp đã thi

Thi môn Tâm lí học đại cương (28.307.2) thầy Điều phụ trách thi lúc 18h ngày 14/8/2017 tại phòng C.713

Thi môn Giáo dục học đại cương (28.308.2) thầy Nhất phụ trách thi lúc 19h ngày 14/8/2017 tại phòng C.713

Thi môn Tâm lí học dạy học đại học (28.302.2) thầy Điều phụ trách thi lúc 19h30 ngày 04/10/2017 tại phòng C.713

 

  • Thi môn Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam (28.301.2) thầy Liên phụ trách thi lúc 18h ngày 04/10/2017 tại phòng C.713
  • Lớp cấp tốc:

Thi môn Đánh giá trong giáo dục đại học (28.CT.305) thầy Qua phụ trách thi lúc 8h ngày 15/8/2017 tại phòng C.713

Thi môn Lí luận dạy học đại học (28.CT.303) Cô Hương phụ trách thi lúc 9h30 ngày 15/8/2017 tại phòng C.713

Thi môn Tâm lí học dạy học đại học (28.CT.302) thầy Điều phụ trách thi lúc 11h00 ngày 15/8/2017 tại phòng C.713

Lớp tối 357:

1. Thi môn Lí luận dạy học đại học (27.303.3) Cô Hương phụ trách lúc 18h ngày 17/6/2017 tại phòng C.713 (đã thi)

2. Thi môn Đánh giá trong giáo dục đại học (27.305.3) thầy Danh phụ trách sẽ thi lúc 18h ngày 6/7/2017 chuyển sang phòng A.103