Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Liên kết đào tạo

Đối tác năm 2012 - đã kí hợp đồng
15/04/2012, 10:21:05 AM , Post by Systems Administrator
Danh sách các đơn vị liên kết đào tạo năm 2012 đã triển khai kí hợp đồng
STT Đối tác Số  ngày kí HĐ Số HV Khai giảng Ghi chú
1 ĐH Hoa Sen 44 02/03/2012 65 02/03/2012 Lớp T246
2 ĐH Hoa Sen 70 09/04/2012 60 07/04/2012 Lớp T7CN


Đối tác đang liên hệ: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Dương, Trường Trung cấp Hải quân, Trung tâm Bồi dưỡng Tại chức Lâm Đồng, Trường Trung cấp Kinh tế Kĩ thuật Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, ...

Bài viết khác: