Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch thi

Thông tin học tập từ 29/06 (cập nhật 14/7)
07/06/2017, 06:44:00 AM , Post by Systems Administrator
Tuần này mình đang cao điểm xử lí nhiều vụ việc phục vụ sinh viên chính qui. Anh/chị học viên đi học, đi thi theo lịch:

1. Lớp tối 357: học bù môn thầy Danh tối ngày 14/07 chuyển qua phòng B.402

2. Lớp T7CN: Môn giao tiếp ứng xử sư phạm (cô Bích Hồng) học ngày 15 và 16/7 tại phòng B.201

Thời khóa biểu có thể xem tại đây. Học viên cập nhật file này (vì có nhiều thay đổi)

- Lớp tối 357: từ ngày 1/7 chuyển sang phòng A.403. Thời khóa biểu cập nhật xem tại đây.

- Lớp tối 357: học bù môn thầy Danh tối ngày 14/07 chuyển qua phòng B.402

- Lớp T7CN: Môn giao tiếp ứng xử sư phạm (cô Bích Hồng) học ngày 15 và 16/7 tại phòng B.201

- Lịch thi các lớp vui lòng xem tại đây

Bài viết khác: