Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Biểu mẫu

Chuẩn bị học tập môn 206 : Tin học
25/05/2013, 12:47:26 PM , Post by Systems Administrator
Học viên xem thông tin để chuẩn bị tốt hơn cho việc học tập

Mỗi giảng viên có thể sẽ cung cấp tài liệu học tập khác nhau, nhưng dưới đây là 2 nội dung chính mà học viên cần phải có

0. Laptop cá nhân (nên có), USB 3G (dự phòng), USB để lưu trữ dữ liệu.

1. Phần mềm làm phim window movie-maker (học viên dùng máy Mac thì phải dùng máy bạn của trường)

2. Phần mềm Microsoft Publisher (phiên bản sử dụng có thể là 2003, 2007, 2010)

Tải về tại ftp://nvsp.hcmup.edu.vn/, tên đăng nhập : nvsp, mật khẩu : 2013hcmup (chỉ dùng được khi bạn ở trong trường ĐHSP Tp.HCM)