Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Quy định

Thi - Hoãn thi - Thi lại
01/05/2012, 08:39:30 PM , Post by Systems Administrator
Qui định về việc dự thi, báo hoãn thi, và đăng kí thi lại

Dự thi : học viên đi học đầy đủ được phép dự thi. Một số trường hợp giảng viên thông báo "không đủ điều kiện dự thi" thì không cần phải đi thi (vì có thi cũng không công nhận kết quả). Nếu có trường hợp không đủ điều kiện dự thi, giảng viên sẽ thông báo vào buổi học cuối cùng trên lớp.

Hoãn thi: Khi học viên có việc bận (không cần lí do), chỉ cần báo lại qua email [email protected] là hoãn thi. Khi đó, học viên được phép thi lại với lớp khác miễn phí.

Đăng kí thi lại: Học viên hoãn thi được đăng kí thi lại miễn phí theo các điều kiện sau: 1) tự xem lịch thi có học phần và giảng viên tương ứng đã từng học (bất cứ lớp nào và ở đâu) ; 2) Báo trước qua email để bổ sung tên vào danh sách.

Tổ chức thi lại: có tính phí. Một số học phần tự chọn ít khi tổ chức học có thể được tổ chức thi lại sau một thời gian. Nếu có tổ chức các đợt này, học viên thi lại sẽ phải đóng lệ phí (sẽ báo cụ thể tùy theo học phần).

Vắng thi phải học lại: Học viên vắng thi mà không báo hoãn thi sẽ phải học lại và đóng phí học lại.

Bài viết khác:

Total: 2