Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Lịch học của môn Sử dụng phương tiện kỹ thuật (mã 306) (bắt buộc) tối 357 sẽ học từ 22/08 đến 29/08. Các anh chị đăng nhập tài khoản để đăng ký môn học.

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Các anh/chị có thể theo dõi lịch thi chi tiết như bên dưới hoặc xem trên web https://sites.google.com/s/0BxjVf2m-fbPQMm9fdkdUWmhFMEk/p/0B6bpNYX3sWzLd21pckZpZldYMWs/edit

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

Thông tin khóa mới học viên vui lòng theo dõi theo trang web sau:

https://sites.google.com/hcmup.edu.vn/nvsp-giangvien/

Chi tiết

Tất cả